Giới Thiệu Bạn Bè

13-promotion

1. H3asia sẽ hỗ trợ thành viên khi quảng bá trang web của chúng tôi cho thành viên mới.

2. Tiền thưởng giới thiệu đủ điều kiện cho mọi thành viên H3asia đáp ứng mọi yêu cầu dưới đây: – Đã chọn MYR, IDR, SGD, VND và THB làm đơn vị tiền tệ ưa thích của thành viên. – Mỗi thành viên mới được giới thiệu phải thực hiện khoản tiền gửi thành công đầu tiên của họ.

3. Thành viên đủ điều kiện sẽ được thưởng bằng Tiền thưởng giới thiệu của loại tiền tệ ưa thích của họ, ví dụ:

Tiền Thưởng Vòng Cược Tiền Thưởng Cao Nhất
Giới Thiệu Bạn Bè x 1 SGD50/MYR50/IDR50,000/THB250

4. Chương trình khuyến mãi không phải là bắt buộc, thành viên có quyền từ chối chương trình khuyến mãi và các yêu cầu sau đây trước khi nhận được tiền thưởng.

5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản H3asia của Thành viên Đủ điều kiện trong vòng 48 giờ sau lần gửi tiền thành công đầu tiên từ thành viên được giới thiệu mới của họ.

6. Tiền thưởng nhận được tùy thuộc vào Yêu cầu vòng cược là Một (1) lần đối với bất kỳ sản phẩm H3asia nào trước khi yêu cầu rút tiền.

7. Số tiền khuyến mãi không được phép hủy khi tiền thưởng được sử dụng trong bất kỳ sản phẩm H3asia nào.

8. Chỉ cược trên H3bet tất cả sản phẩm tạo ra lợi nhuận thắng / thua sẽ đủ điều kiện cho Chương trình khuyến mãi này. Rút cược, hủy hoặc hủy cược, cược vào tỷ lệ cược nhỏ hơn Euro 1.75 hoặc Châu Á 0.75 và cược cho cả hai cơ hội ngay cả trong một trận đấu sẽ không được tính vào Chương trình khuyến mãi này.

9. Thành viên đủ điều kiện được phép tham gia nhiều chương trình khuyến mãi liên quan “Tiền thưởng giới thiệu” do H3bet cung cấp.

10. H3asia có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ Chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.

11. H3asia là trọng tài duy nhất của Chương trình khuyến mãi và quyết định của nó là quyết định cuối cùng.

12. Điều khoản và điều kiện chung của H3asia được áp dụng.

*