Hoàn Trả Slot 0.8%

13-promotion

Tiền thưởng hoàn trả 0,8% Slot Game – Khuyến mại hàng tuần

1. Tiền thưởng hoàn trả 0,8% của Slot chạy mỗi tháng bắt đầu từ ngày đầu tiên tháng đến ngày cuối cùng của mỗi tháng (“Thời gian khuyến mãi”).

2. Thời gian khuyến mãi sẽ xác định doanh thu cược của thành viên, trong đó sẽ quyết định số tiền thưởng hoàn trả mà thành viên sẽ nhận được cho mỗi tuần khuyến mãi (mỗi Thứ Hai lúc 14:00 PM (GMT + 8)

3. Chương trình khuyến mãi đủ điều kiện cho tất cả thành viên H3bet với các tiêu chí dưới đây ( Thành viên đủ điều kiện )

a. Thành viên đủ điều kiện chọn THB, IDR, SGD , VND hoặc MYR làm đơn vị tiền tệ ưa thích của thành viên.

b. Đã đặt ít nhất một (1) cược thành công trên H3bet Slot trong thời gian khuyến mãi.

c. Chỉ có cược trên H3bet Slot tạo ra lợi nhuận thắng / thua sẽ đủ điều kiện cho chương trình khuyến mãi này. Rút cược, hủy hoặc hủy cược, đặt cược dựa trên tỷ lệ cược nhỏ hơn Euro 1.75 hoặc 0.75 Châu Á và cược cho cả hai cơ hội ngay cả trong một trận đấu sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi này.

4. Việc tham gia các chương trình khuyến mãi được tự động cho mọi thành viên khi đáp ứng các yêu cầu tối thiểu. Nếu không tham gia thành viên hãy thông báo cho Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi trước khi đặt cược.

5. Số tiền hoàn trả hàng tuần sẽ được cập nhật vào tài khoản H3bet của thành viên Đủ điều kiện vào thứ Hai sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến mại.

6. Tất cả các khoản chiết khấu hàng tuần phải tuân theo một (1) yêu cầu cược bất kỳ sản phẩm H3bet nào trước khi yêu cầu rút tiền.

7. Chỉ có cược trên H3bet Slot tạo ra lợi nhuận thắng / thua sẽ đủ điều kiện cho Chương trình khuyến mãi này. Rút cược, hủy hoặc hủy cược, đặt cược dựa trên tỷ lệ cược thấp hơn Euro 1.75 hoặc 0.75 Châu Á và cược cho cả hai cơ hội ngay cả trong một trận đấu sẽ không được tính vào Khuyến mãi này.

8. Việc tham gia Chương trình khuyến mãi này sẽ không ảnh hưởng đến thành viên Đủ điều kiện tham gia bất kỳ chương trình khuyến mãi H3bet nào khác.

9. H3bet có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ Chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.

10. H3bet là trọng tài duy nhất của Chương trình khuyến mãi và quyết định của nó là quyết định cuối cùng.

11. H3bet Điều khoản và điều kiện chung áp dụng.

*